Nyemission i C2 Capital AB (publ)

till och med måndagen den 17 oktober 2022

Erbjudandet i  sammandrag

Pris per aktie 14,00 kronor
Aktiepost (minimum) 500 aktier
Teckningsperiod 10 augusti 2022 till 17 oktober, klockan 15:00
Tilldelning löpande dock senast 19 okober
Betalning tre (3) bank dagar
Exit börsnotering inom 6 månader
Övertilldelningsoption 3 miljoner kronor, max 6 miljoner kronor inklusive övertilldelning
Anledning till emission Slutförande av förvärv av bolag

På grund av legala restriktioner är informationen på denna del av webbplatsen begränsad och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning, publicering eller distribution skulle vara olaglig. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter det här kan innebära.

Bonusvillkor

500 aktier (SEK 7.000)    antal ytterligare aktier 5% ger 25 ytterligare aktier
1.000 aktier (SEK 14.000)    antal ytterligare aktier 10% ger 50 ytterligare aktier
2.000 aktier (SEK 28.000)    antal ytterligare aktier 15% ger 300 ytterligare aktier
4.000 aktier (SEK 56.000)    antal ytterligare aktier 20% ger 800 ytterligare aktier
8.000 aktier (SEK 112.000)    antal ytterligare aktier 30% ger 2 400 ytterligare aktier

TECKNA NU VIA AVANZA ANMÄLNINGSSEDEL PDF

Erbjudandet


Skäl till att investera i C2 Capital

  • Starka tillväxtbolag med banbrytande affärsmodeller, små utvecklings-kostnader och hög lönsamhet.
  • Starkt internationellt team med lång erfarenhet av entreprenöriellt ledda tillväxtbolag.
  • Sektorfokus på bolag inom den decentraliserade spelindustrin, baserat på blockchain-teknologier.
  • En välrenommerad styrelse, rådgivare och ägarbas med ett väletablerat nätverk som bidrar till nya investeringsmöjligheter.
  • En portfölj av med onoterade bolag som kan spinnas av för notering.

Om C2 Capital


C2 Capital investerar i tillväxtföretag som utmanar marknaden med banbrytande projekt inom blockchain-teknologier med fokus på krypto- och sportbetting, samt decentraliserade kasinos. Bolaget investerar i Europa och Nordamerika och satsar på företag med små utvecklings-kostnader förenat med en hög tillväxtpotiential. C2 Capital planerar att göra avyttringar genom notering av dotterbolagen när det blir gynnsamt. C2 Capital avser att listas på Nasdaq First North om 6 månader.

C2 Capital är ett investmentföretag nischat mot det digitala Gaming-segmentet. Dotterbolagen bedriver sedan 2021 utveckling av mobila plattformar för ”peer-to-peer” (P2P) vadslagning, innovativ ”poolbetting”, inklusive crypto- och fiatvalutor, spelupplevelser inom sportvadslagning – ”sportsbetting”. För att inom kort lansera M-Bets decentraliserade kasinoplattform och att accelerera utvecklingen av valutavadslagninges-plattformen CB Universe har C2 Capital beslutat att ta in nytt kapital. Nettolikviden, inkluderat eventuell likvid från en övertilldelning med ytterligare 3 miljoner kronor, uppgår sammanlagt till ca 6 miljoner kronor.

C2 Capital har investerat i utmanande teknikbolag såsom CB Universe AB och Omnibet Operations Ltd, med decentraliserade blockchain-drivna P2P-applikationer för valutavadslagning på crypto- och fiatvalutor, samt sportvadslagning. Bolaget har nyligen förvärvat betalningsoperatören PPDL AB med gränsöverskridande B2B- och B2C-kortbetalningar.

Bolaget deltar i dotterbolagens strategiska beslut och hjälper till med affärsutveckling på ett liknande sätt som private equity-bolag. Bolaget utser styrelseuppdrag där så är lämpligt.

C2 Capital riktar sig till företag som håller hög standard för bolagsstyrning och prioriterar aktieägares och andra intressenters investeringar. Bolaget övervakar bolagens styrelsers agerande, policy och beslut, investerar och deltar i omröstningar på bolagsstämmor. Detta säkerställer att aktieägarnas intressen skyddas.

C2 Capital använder en centraliserad investeringsprocess som syftar till att:

  • Implementera de bästa idéerna som kan generera god avkastning på investeringar
  • Leverera riskjusterad avkastning
  • Omfattande process och transparenta resultat

Marknadsöversikt


Under 2021 gick investeringsbranschen bra trots den pandemidrivna marknadsvolatiliteten. Även om de övergripande utsikterna ser lovande under 2022, kvarstår osäkerhet kring potentiella COVID-19-varianter. Detta, tillsammans med en mängd andra faktorer, kommer sannolikt att fortsätta att sätta investeringsbolag på prov när de planerar för framtiden och kommer med trovärdiga taktiska steg för att kunna leverera en bra avkastning.

Betalkortsmarknaden
Den digitala betalningsmarknaden värderades till 7,36 biljoner USD 2021. Den beräknas vara värd 15,27 biljoner USD 2027, vilket registrerar en CAGR på 12,38 % från 2022 till 2027. COVID-19-pandemin och dess inverkan på e-handeln kommer sannolikt att uppmuntra stärkandet av det internationella samarbetet och utvecklingen av policyer för onlineköp och leveranser. Pandemin har gjort e-handel till ett viktigt verktyg eller lösning, särskilt eftersom e-handelsförsäljning kan stödja små och medelstora företag som utgör ryggraden i vissa ekonomier. Denna faktor förväntas avsevärt stimulera tillväxten av digitala betalningsmetoder i olika ekonomier (källa Mordor Intelligence).

Vadslagningsmarknaden
Den globala marknaden för betting och spel online förväntas uppgå till 127,3 miljarder USD år 2027, vilket registrerar en CAGR på 11,5 % från 2020 till 2027, enligt en ny rapport från Grand View Research, Inc. Marknaden förväntas få draghjälp under prognosperioden . Växande popularitet för vadslagning över hela världen och freemium-modellen inom onlinespel är bland de potentiella möjligheter som sannolikt kommer att utvecklas under de närmaste åren. Den höga internetpenetrationen och den ökande användningen av mobiltelefoner bland individer för att spela onlinespel från sina hem och offentliga platser driver marknaden. Dessutom bidrar faktorer som enkel tillgång till onlinespel, legalisering och kulturellt godkännande, företagssponsring och rekommendationer från kändisar också till marknadstillväxten. Den växande tillgängligheten av kostnadseffektiva mobilapplikationer över hela världen förväntas ytterligare underblåsa marknadstillväxten.

Europa dominerade marknaden 2019 med en marknadsstorlek på 22 miljarder USD. Tillväxten kan tillskrivas legaliseringen av spel i länder som Frankrike, Tyskland, Spanien, Malta och Italien. Andra gynnsamma faktorer för marknadstillväxten inkluderar den ökande användningen av smartphones, tillgängligheten av höghastighetsinternet och ökande popularitet för onlinekasinon. Dessutom har Gambling Act 2005 som inrättats av U.K. Gambling Commission (UKGC) tillåtit företag att marknadsföra sina spelsajter, vilket också bidrar till tillväxten av marknaden i regionen.


Marknadsanalys

C2 Capital har en konkurrensfördel genom sitt fokus och kompetens, internationella nätverk inom snabbväxande bolag inom FinTech och Gaming.

• CB Universe erbjuder sina globala kunder ett övertygande sätt att spekulera lagligt i valuta (fiat och digital), och dra nytta av valutaprisvolatiliteten. Kunder gör snabba, enkla datum vs. pris satsningar mot varandra utan kostnader och risker med att köpa någon valuta. Betalningar görs med detaljhandelsavgifter, kredit- eller betalkort.

• PPDL erbjuder förbetalda betalkort för individer på årsprenumerationsbas. Kostnad är fast vid beställning av kort, samt återkommande årskostnad för att hålla kortet. Kostnader för att använda kortet förekommer även vid transaktioner, aktivering mm. Bolaget säljer skräddarsydda lösningar för företag och föreningar på årsabonnemang. Kostnader anpassas efter kundernas behov, specialdesignade kort eller behov av specialutveckling och anpassning av en produkt..

C2 Capital har planerat att göra ytterligare förvärv av snabbväxande, teknikdrivna nystartade företag inom finansteknologi och spel..

Motiv till erbjudandet


För att i närtid kunna tillvara ta de affärsmöjligheter som C2 Capital står inför och för att möjliggöra förvärv och utveckling av sina dotterbolag, avser bolaget att genomföra erbjudandet och för att senare möjliggöra den planerade listningen i Stockholm inom sex månader.

Nettolikviden om 3 miljoner, plus en eventuell likvid från en övertilldelningsoption, om 3 miljoner kronor uppgående till totalt 6 miljoner kronor, avses användas till expansion av PPDL AB, samt fortsatt utveckling av CB Universe mobila plattform för vadslagning om valutakursförändringar.

TECKNA NU VIA AVANZA ANMÄLNINGSSEDEL PDF

Tidpunkter

TECKNINGSPERIOD:  TILL DEN 17 OKTOBER 2022
TILLDELNING: LÖPANDE & SENAST 17 OKTOBER 2022
LIKVIDDAG: INOM TRE (3) DAGAR
Samtliga dagar är preliminära och kan ändras.